Trang chủ > Liên hệ nhà ở ghép

Liên hệ nhà ở ghép

Hãy nhập các hạng mục cần thiết và nhấp vào nút “Xác nhận nội dung đã nhập”.

Vui lòng xác nhận lại nội dung đã nhập.

  1. STEP 1Nhập
  2. STEP 2Xác nhận nội dung
  3. STEP 3Gửi hoàn tất
Bắt buộcTên
Bắt buộcĐịa chỉ email
Tùy chọnSố điện thoại
Bắt buộcGiới tính
Bắt buộcĐộ tuổi
tuổi
Tùy chọnTên nhà ở mong muốn
Bắt buộcMục đích liên hệ

TOKYOβ内での住み替えをご希望の方はこちらを入力ください。

Bắt buộc現在お住まいの物件名
Bắt buộc部屋番号
Bắt buộc現在の管理会社
Tùy chọnNội dung liên hệ

Khi biết trước các điều kiện mong muốn, chúng tôi có thể đưa ra nhiều đề xuất khác nhau.

Tùy chọnNgày chuyển vào ở mong muốn
Tùy chọnQuốc tịch
Tùy chọnKhu vực mong muốn
Tùy chọnNhững yêu cầu khác
Đồng ý với Chính sách website