Trang chủ > Liên hệ nhà ở ghép

Liên hệ nhà ở ghép

Hãy nhập các hạng mục cần thiết và nhấp vào nút “Xác nhận nội dung đã nhập”.

Vui lòng xác nhận lại nội dung đã nhập.

  1. STEP 1Nhập
  2. STEP 2Xác nhận nội dung
  3. STEP 3Gửi hoàn tất
Bắt buộcTên
Bắt buộcĐịa chỉ email
Tùy chọnSố điện thoại
Bắt buộcGiới tính
Bắt buộcĐộ tuổi
tuổi
Tùy chọnTên nhà ở mong muốn
Bắt buộcMục đích liên hệ

Nếu bạn muốn thay đổi nơi ở tìm phòng mới do Tokyo Beta cung cấp, xin vui lòng nhập thông tin vào đây.

Bắt buộcTên tòa nhà hiện tại đang ở
Bắt buộcSố phòng
Bắt buộcCông ty quản lý hiện tại
Tùy chọnNội dung liên hệ
Tùy chọnmã giới thiệu

Khi biết trước các điều kiện mong muốn, chúng tôi có thể đưa ra nhiều đề xuất khác nhau.

Tùy chọnNgày chuyển vào ở mong muốn
Tùy chọnQuốc tịch
Đồng ý với Chính sách website