Trang chủ > Chính sách website

Chính sách website

Miyoshi Real Estate Co., Ltd. (sau đây gọi là “Công ty chúng tôi”) thiết lập chính sách website dưới đây về quyền riêng tư cũng như bảo vệ thông tin cá nhân cho khách hàng (sau đây gọi là “Khách hàng”) sử dụng website do Công ty chúng tôi vận hành (sau đây gọi là “Website này”).

Đối với những thông tin cá nhân nhận được thông qua Website này, Công ty chúng tôi sẽ xử lý một cách an toàn dưới sự kiểm soát chặt chẽ tuân theo chính sách website do Công ty chúng tôi thiết lập.
Tuy nhiên, trường hợp các điều khoản quy định của các dịch vụ khác với chính sách Website này thì các điều khoản quy định của các dịch vụ sẽ được ưu tiên áp dụng.

 • 1.Thu thập thông tin cá nhân

  Khi công ty chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, trước đó chúng tôi sẽ nói rõ mục đích sử dụng, và sẽ dùng cho đúng mục đích đó.

  Thông tin cá nhân mà chúng tôi có được khi tiếp nhận liên hệ, yêu cầu, xin tài liệu, khảo sát, đăng ký chương trình khuyến mãi, v.v... từ Khách hàng trên Website này nhằm mục đích trả lời, liên hệ và gửi tài liệu, tặng quà, v.v... cho Khách hàng. Có trường hợp chúng tôi thu thập thông tin dưới hình thức không thể nhận dạng được cá nhân để sử dụng cho hoạt động kinh doanh của mình nhưng chúng tôi sẽ không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác khi chưa nhận được sự đồng ý từ Khách hàng.

  Thông tin cá nhân đã nhận được từ người ủy thác chỉ được sử dụng để thực hiện hợp đồng với Khách hàng, quản lý hợp đồng đối với các giao dịch cho thuê, thực hiện quản lý/ dịch vụ sau bán hàng đối với các giao dịch mua bán trong phạm vi hợp đồng ủy thác nghiệp vụ.

  Ngoài ra, trường hợp Khách hàng 15 tuổi trở xuống cung cấp thông tin cá nhân thì hãy đảm bảo đã nhận được sự đồng ý từ người giám hộ.
 • 2.Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

  Công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi chưa nhận được sự đồng ý từ Khách hàng.
  Tuy nhiên, trường hợp ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân cho nhà thầu ủy thác nghiệp vụ của Công ty chúng tôi thì chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp như làm rõ việc triệt để thực hiện bảo vệ thông tin cá nhân, ký kết hợp đồng liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng như nghĩa vụ bảo mật, v.v... Kể cả trong trường hợp này thì thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được bảo vệ theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Công ty chúng tôi.

  Ngoài ra, trường hợp có yêu cầu hợp pháp từ tòa án, cảnh sát hoặc một cơ quan có thẩm quyền tương tự thì chúng tôi có thể cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
 • 3.Bảo vệ thông tin cá nhân tại các trang liên kết

  Về việc xử lý thông tin cá nhân mà Khách hàng đã cung cấp trên các website không phải của Công ty chúng tôi liên kết từ Website này, chúng tôi sẽ tuân thủ chính sách bảo mật thông tin cá nhân của website liên kết nên Quý khách vui lòng tự mình xác nhận lại.

  Ngoài ra, Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra đối với thông tin cá nhân được cung cấp trên website liên kết.
 • 4.Nhật ký truy cập/ thông tin lịch sử truy cập

  Website này có ghi lại thông tin lịch sử truy cập của Khách hàng dưới dạng nhật ký truy cập.
  Nhật ký truy cập sẽ bao gồm tên miền và địa chỉ IP, loại trình duyệt đang sử dụng, ngày giờ truy cập, v.v... của Khách hàng nhưng không có liên kết đến thông tin có thể nhận dạng cá nhân do Khách hàng cung cấp.

  Nhật ký truy cập sẽ được sử dụng để quản lý bảo trì cũng như phân tích thống kê tình trạng sử dụng của Website này và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

  Website này có thể sử dụng Cookie và Web Beacon nhưng không nhận dạng cá nhân Khách hàng. Việc sử dụng Cookie cho phép chúng tôi ghi lại những trang mà người dùng website đã truy cập. Mục đích của việc ghi nhận này là để cải thiện chất lượng của Website này nhằm tạo được sự hài lòng hơn cho Quý khách.
  Cookie là gì?
  Là cơ chế ghi lại thông tin truy cập lên máy tính của Khách hàng và truy xuất khi cần thiết thông qua trình duyệt web (phần mềm duyệt web). Có thể thiết lập ngày hết hạn, những thứ đã quá hạn sẽ bị xóa bỏ.
  Web Beacon là gì?
  Đây là cơ chế ghi lại thông tin truy cập của người dùng website bằng cách sử dụng các tệp hình ảnh cực kỳ nhỏ, v.v... liên kết với Cookie để hoạt động.
 • 5.Về bản quyền

  Bản quyền của tất cả các thông tin được cung cấp trên Website này, tất cả các nhãn hiệu logo, thương hiệu, video và hình ảnh được đăng trên Website này đều thuộc về Công ty chúng tôi. Tuy nhiên, đối với một số thiết kế và nguồn, v.v... được sử dụng trong tình trạng những người bên ngoài Công ty chúng tôi hoặc doanh nghiệp đang sở hữu bản quyền thì sẽ thuộc về những chủ sở hữu bản quyền tương ứng.
  Quyền sở hữu trí tuệ, v.v... cũng tương tự.

  Việc xử lý và sử dụng các đối tượng được bảo vệ bản quyền trong Website này như sau.
  1. Cho phép hiển thị, sao chép, in ấn, v.v... mang tính cá nhân nhưng không được sửa đổi, v.v... với điều kiện tiên quyết là không chuyển hướng sử dụng sang môi trường mà bên thứ ba có thể xem hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Và ngay cả khi sử dụng cho mục đích cá nhân thì cũng không được xóa bỏ tất cả các hiển thị liên quan đến bản quyền, v.v...
  2. Ngoài ra, đối với việc sử dụng trong các trường hợp khác với ở trên, chỉ có thể sử dụng lại, sao chép và phân phối lại sau khi đã gửi đề nghị trước bằng văn bản và được sự cho phép chính thức của Công ty chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi tuyệt đối từ chối đối với những phương pháp sử dụng có thể gây hiểu lầm hoặc gây thiệt hại cho người dùng.
 • 6.Tiết lộ/ chỉnh sửa/ xóa bỏ thông tin cá nhân

  Công ty chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân của Quý khách một cách chính xác và với nội dung mới nhất. Trường hợp có yêu cầu từ Quý khách, chúng tôi sẽ tiết lộ/ bổ sung/ thay đổi/ chỉnh sửa và xóa bỏ, v.v... các nội dung đã đăng ký khi cần thiết.

  Khi nhận được những liên hệ liên quan đến thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác nhận lại danh tính của Quý khách để đảm bảo chính xác nên mong Quý khách thông cảm.
 • 7.Về điều khoản miễn trừ trách nhiệm

  Thông tin liên quan đến pháp luật, v.v... có thể được đăng trên Website này. Tuy nhiên, những thông tin được đăng có thể sẽ khác với thông tin thực tế do thông tin được đăng có thể là nội dung trước và sau khi sửa đổi luật, v.v...
  Đối với việc đúng sai về những thông tin này, Khách hàng vui lòng tự chịu trách nhiệm đưa ra quyết định bằng cách xác nhận với những cơ quan cung cấp thông tin chính thức liên quan, v.v...

  Công ty chúng tôi sẽ nỗ lực đảm bảo về tính hợp pháp, tính đạo đức và tính chính xác của thông tin được đăng nhưng hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do chúng gây ra.

  Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc đình chỉ, khiếm khuyết hoặc những mất mát, thiệt hại nào do dịch vụ này (Website này và các dịch vụ tương đương của nó) gây ra.

  Khách hàng vui lòng tự chịu trách nhiệm đưa ra quyết định đối với lợi ích và thiệt hại trong việc sử dụng dịch vụ này cũng như về tính chính xác của thông tin, v.v... trước khi sử dụng.

Công ty chúng tôi có thể sửa đổi chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và chính sách website được đăng trên Website này để thực hiện việc bảo vệ thông tin cá nhân tốt hơn cũng như phù hợp với nội dung sửa đổi của pháp luật và quy định, sắc lệnh và những chuẩn mực khác.

Ngày 24 tháng 2 năm 2022
Miyoshi Real Estate Co., Ltd.
Tổng Giám đốc: Osamu Miyoshi