Trang chủ > Quy trình cho đến khi chuyển vào ở

Quy trình cho đến khi chuyển vào ở

 • 01

  Liên lạc qua điện thoại hoặc email

  Nếu tìm thấy một căn hộ quan tâm thì hãy thoải mái liên hệ với chúng tôi.
  Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi về tình trạng trống của phòng cũng như chi phí liên quan, v.v...
  Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thêm các căn hộ đáp ứng yêu cầu của mình bằng cách cho chúng tôi biết dự toán, khu vực và thời gian vào ở, v.v... mong muốn!
 • 02

  Xác nhận phòng và điều kiện

  Khi tìm được căn hộ ưng ý thì vui lòng xác nhận bên trong phòng.
  Bạn có thể xem bên trong thực tế hoặc xác nhận qua hình ảnh.
  Chúng tôi cũng sẽ giải thích về nội dung hợp đồng nên hãy đảm bảo rằng mình đã đồng ý trước khi ký hợp đồng.
 • 03

  Quyết định ngày vào ở và thẩm định vào ở

  Sau khi căn hộ mong muốn vào ở và ngày mong muốn vào ở được quyết định, chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định việc vào ở.
  Thời gian cần thiết cho việc thẩm định sẽ khác nhau tùy vào nhà ở, trường hợp sớm nhất thì kết quả sẽ có trong ngày.
 • 04

  Điền thông tin vào hồ sơ hợp đồng và chuyển khoản chi phí ban đầu

  Sau khi thẩm định xong, cần phải điền thông tin vào hồ sơ hợp đồng và chuyển khoản chi phí ban đầu.
  Trình tự sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà ở nhưng chúng tôi sẽ hoàn thành trễ nhất là trước ngày vào ở mong muốn.
 • 05

  Vào ngày chuyển vào ở

  Chúng tôi sẽ đưa cho bạn chìa khóa của căn hộ và giải thích các quy tắc sinh hoạt chung.
  Hãy hiểu rõ các quy tắc và bắt đầu một cuộc sống mới tuyệt vời!