අපි ඔබට අවශ්‍ය කොන්දේසි සපුරාලන කාමරයක් සොයා දෙන්නෙමු

තෝකියෝ කොටස් නිවාස (ශෙයා හවුස්) නිවාසයෙන් 30,000සිට

TOKYOβහි කොටස් නිවාස (ශෙයා හවුස්)
ටෝකියෝ නගරය තුළ කාමර 15,000ට වඩා

බිම් සැලසුම් නියැදිය

TOKYOβහි නිර්දේශිත කරුණු

 • මූලික පිරිවැය සහ නිවාස කුලිය අවම කිරීම
 • ටෝකියෝ නගරයෙහි බොහෝ දේපල සහිත වන අතර නගර මධ්‍යයට පහසු ප්‍රවේශය
 • ගෘහභාණ්ඩ , ගෘහ උපකරණ ඇතුළත්ව
 • විදේශිකයන් Ok සහ ඇපකරුවන් අනවශ්‍යයි
 • අවම කුලී කාලය මාස 3 සිට

TOKYOβ තෝරා ගැනීමට හේතු

ගිවිසුම් ත් ක්‍රියා පටිපාටියේ සිට කුලී කාලය තුළ සහාය දක්වා ඔබට අවශ්‍ය භාෂාවෙන් ලබා ගත හැක.
ටෝකියෝවෙහි යෙන් 30,000 සිට 70,000 දක්වා වන මහල් නිවාස 1000 ක් පමණ.
ගෘහ භාණ්ඩ සහ ගෘහ උපකරණ ස්ථාපනය කර ඇති බැවින්, ඉක්මනින් පදිංචි විය හැකිය.
පහසු ක්‍රියා පටිපාටියක් මඟින් TOKYOβහි වෙනත් කාමරයට මාරු විය හැක

මූලික පිරිවැය සහ නිවෙස් කුලිය ඉතා ලාභදායී වේ

සාමාන්‍ය කුලියට සාපේක්ෂව මූලික පිරිවැයෙහි එතරම් වෙනසක්!

සාමාන්‍ය දේපල කුලිය යෙන් 85,000 TOKYOβහි කොටස් නිවාස (ශෙයා හවුස්)
තැන්පත් කිරීම් යෙන් 85,000 මූලික පිරිවැය
යෙන් 30,000
ප්‍රධාන අත්තිකාරම් මුදල් යෙන් 85,000
අත්තිකාරම් කුලිය යෙන් 85,000
තැරැව්කාර ගාස්තුව යෙන් 85,000
ගෘහ භාණ්ඩ හා ගෘහ උපකරණ මිලදී ගැනීම යෙන් 200,000 0
යතුරු ප්‍රතිස්ථාපන පිරිවැය යෙන් 20,000 0
කුලී නිවාසයෙන් පිටත්ව යන විට පිරිසිදු කිරීමේ පිරිවැය යෙන් 15,000 0
ඇපකරු අවශ්‍යයි අනවශ්‍යයි
එකතුව යෙන් 575,000 එකතුව යෙන් 30,000

තවද, මේ සියලු වියදම් වලට කුලී සහ පොදු සේවා සඳහා වන වියදම් ඇතුළත් වේ!

 • විදුලි ගාස්තු
  විදුලි ගාස්තු
 • ජල ගාස්තු
  ජල ගාස්තු
 • ගෑස් ගාස්තු
  ගෑස් ගාස්තු
 • Wi-FI ගාස්තු
  Wi-FI ගාස්තු
 • ගෘහ භාණ්ඩ, ගෘහ උපකරණ ගාස්තු
  ගෘහ භාණ්ඩ, ගෘහ උපකරණ ගාස්තු
 • ඉවුම් පිහුම් උපකරණ ගාස්තු
  ඉවුම් පිහුම් උපකරණ ගාස්තු
 • උපකරණ ගාස්තු, පරිභෝජන ගාස්තු
  උපකරණ ගාස්තු, පරිභෝජන ගාස්තු
 • සතියකට වරක් සිදු කරන පොදු ස්ථාන පිරිසිදු කිරීම් සේවාවන්
  සතියකට වරක් සිදු කරන පොදු ස්ථාන පිරිසිදු කිරීම් සේවාවන්

TOKYOβ ගෘහ භාණ්ඩ උපකරණ සහිත වන අතර ඔබට ඉක්මනින් පදිංචි විය හැකිය!

 • ශීතකරණය

 • රෙදි සෝදන යන්ත්රය වියළනය

 • ඇඳ

 • එල්ලෙන රාක්කය

 • ටීවි කට්ටලය

 • වගුව පුටුව

 • වායු සමීකරණ

 • ඉන්ටර්කොම්

*ගෘහ භාණ්ඩ හා ගෘහ උපකරණ වර්ග දේපල අනුව වෙනස් වේ.

TOKYOβ නම්, ටෝකියෝවෙහි ප්‍රධාන ප්‍රදේශවලට ප්‍රවේශවීම පහසුය!

ෂිබුයා / ෂින්ජුකු / ඉකෙබුකුරෝ / ටෝකියෝ දුම්රිය ස්ථානය යනාදියට මිනිත්තු 30 ක් ඇතුළත ප්‍රවේශ විය හැකි දේපල විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත.

පදිංචි වීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

ගිවිසුම් ක්‍රියා පටිපාටියේ සිට පදිංචි වීමේ සහය දක්වා ඔබට අවශ්‍ය භාෂාවෙන් ලබාගත හැකිය.

 • 01

  දුරකථනයෙන් හෝ විද්‍යුත් තැපෑල මඟින් විමසීම් සිදුකල හැක

  ඔබගේ අපේක්ෂිත අයවැය සහ ප්‍රදේශය, පදිංචියට යන කාලය ආදිය අපට පැවසීමෙන්, ඔබගේ කොන්දේසි සපුරාලන කොටස් නිවාස (ශෙයා හවුස් ) අපි සොයන්නෙමු.
 • 02

  කාමර සහ කොන්දේසි තහවුරු කිරීම

  ඔබට අවශ්‍ය කොටස් නිවස (ශෙයා හවුස්) සොයාගත් පසු, කරුණාකර කාමර පරීක්ෂා කරන්න.
  ඔබට එම ස්ථානයට ගොස් ඇතුළත බැලීමට හෝ ඡායාරූප බැලීමට හැකිය.
  අපි ගිවිසුම් විස්තර ද පැහැදිලි කරන අතර, එබැවින් කරුණාකර ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට පෙර කොන්දේසි තේරුම් ගන්න.
 • 03

  ගිවිසුම් ලියවිලි සම්පූර්ණ කිරීම සහ මූලික පිරිවැය ගෙවීම

  කොන්ත්‍රාත් ලියවිලි මුද්‍රා කිරීම සහ මූලික ගාස්තුව ගෙවීම අවශ්‍ය වේ.
  අවස්ථාවට අනුව පියවර වෙනස් වනු ඇත, නමුත් ඒවා අවම වශයෙන් ඔබගේ අපේක්ෂිත මාරු වීමේ දිනයට පෙර සම්පූර්ණ වනු ඇත.
 • 04

  නිවසේ පදිංචි වන දිනය

  ඔබගේ පදිංචි වීම සඳහා වන යතුර ලැබීමෙන් පසු, කරුණාකර ප්‍රජා ජීවන රටාව සඳහා ගෘහ නීති සම්පුර්ණයෙන් වටහාගෙන අපූරු නව ජීවිතයක් ආරම්භ කරන්න!

නිතර අසන ප්‍රශ්න

 • ජපානයට ඇතුල් වීමට පෙර ගිවිසුමක් අත්සන් කළ හැකිද?
  ඔව්, හැකියි.
 • ඔබට මූලික පිරිවැය විදේශයක සිට ගෙවිය හැකිද?
  ඔව්, හැකියි.
 • විදේශිකයෙක් නම්, ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමේදී රැගෙන ආ යුතු හැඳුනුම්පත කුමක්ද?
  අවශ්‍ය ලියවිලි ඔබගේ රැකියාව මත රඳා පවතින අතර, එබැවින් කරුණාකර වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න.
  මූලික වශයෙන්, ඔබේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය, පදිංචි කාඩ්පත (ජපානයට ඇතුළු වී නොමැති නම් සුදුසුකම් සහතිකය), සහ ශිෂ්‍යයෙක් නම් ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පත හෝ ඇතුළත් වීමේ බලපත්‍රය, රැකියාව කරන වැඩිහිටියන් සඳහා, රක්ෂණ කාඩ්පත යනාදිය වේ.
  ඔබ ජපානයට ඇතුළු වූ පසු ලබා ගැනීමට අදහස් කරන හැඳුනුම්පතක් තිබේ නම්, ඔබට එය පසු දිනකදී ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර, ඒ සඳහා කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න!
 • ජාතිකත්ව සීමාවන් තිබේද?
  විශේෂයෙන් කිසිවක් නැත.
 • ජාත්‍යන්තර සිසුන්ට වුවද පදිංචි විය හැකිද?
  නිසැකවම හැකිය.
 • වැඩ කරන නිවාඩු වීසා බලපත්‍රයක් මත පදිංචියට යා හැකිද?
  නිසැකවම හැකිය.
 • ජපානයට ඇතුළු වීමේදී , ජපානයට ඇතුළු වූ වහාම පදිංචි විය හැකිද?
  ඔව්, හැකියි.
  ගිවිසුම් ක්‍රියා පටිපාටි කල්තියා සම්පූර්ණ කළ යුතුය.

නොමිලේ උපදේශන පෝරමය

අවශ්‍ය තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව, කරුණාකර "ඇතුළත් කිරීමේ අන්තර්ගතය තහවුරු කරන්න" බොත්තම ඔබන්න.

කරුණාකර ඔබ විසින් ඇතුළත් කර ඇති තොරතුරු පරීක්ෂා කරන්න.

 1. STEP 1ඇතුළත් කිරීම
 2. STEP 2අන්තර්ගතය තහවුරු කිරීම
 3. STEP 3යැවීම සම්පුර්ණයි
අවශ්‍යයිනම
අවශ්‍යයිවිද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
වෙනත්දුරකථන අංකය
අවශ්‍යයිස්ත්‍රී පුරුෂ බාවය
අවශ්‍යයිවයස
අවුරුදු
අවශ්‍යයිඅපේක්ෂිත පදිංචි වීමේ දිනය
අවශ්‍යයිජාතිකත්වය
අවශ්‍යයිඔබට අවශ්‍ය කාමර සඳහා වන කොන්දේසි

ඔබට වැඩිදුර තොරතුරු අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර මුල් පිටුව පරීක්ෂා කරන්න

සබැඳිය ඔබව ඉංග්‍රීසි භාෂා පිටුවකට ගෙන යනු ඇත.